Новости на венгерском языке

TÁMOGATÁS A KIJUTÁSHOZ AZ  EURÁZSIAI GAZDASÁGI UNIÓ PIACAIRA 

A „PLacdarm” Külpiaci Hídfőállás Egyesület és a Belorusz Köztársaság Külügyminisztériumának „Nemzeti Marketing és Árkonjuktúra Központja” között aláírt Egyetértési Memorandum alapján 2016 januárjától az Eurázsiai Gazdasági Unió határain belül újabb, a nemzetközi marketing és piacépítés terén nagy befolyással rendelkező  szervezet segíti a magyar vállalkozások export-import, valamint nemzetközi gazdasági együttműködési  törekvéseinek megvalósítását.

A magyar-belorusz kereskedelmi-gazdasági kapcsolatok szélesítését célzó megállapodás az alábbi területekre terjed ki:

  • a magyar és belorusz vállalkozások közötti kapcsolatok kiépítése és fejlesztése
  • kereskedelmi és gazdasági információcsere és annak internetes oldalaikon való propagálása saját országaik vállalkozói felé
  • országaik vállalkozóinak tájékoztatása a másik fél területén megrendezendő nemzetközi gazdasági eseményekről, üzleti fórumokról, nemzetközikiállításokról és vásárokról, konferenciákról
  • a felek aktívan alkalmazzák kereskedelemfejlesztési eszközeiket (többek között honlapjaikat) áruk és szolgáltatások exportjának elősegítésére
  • közreműködnek országaik vállalkozásainak üzleti kapcsolatépítésében, üzleti delegációk látogatásának megszervezésében
  • a kapcsolatépítési együttműködés során a leghatékonyabb külkereskedelem fejlesztési eszközök alkalmazása mellett, innovatív megoldások közös kialakítására törekszenek

CIVIL ÚT A KKV-K FÁK PIACOKRA JUTÁSHOZ   

  1. november 17-én a VOSZ Közép-magyarországi Regionális Szervezete és a „Placdarm” Külpiaci Hídfőállás egyesület megállapodtak a két szervezet közötti együttműködés FÁK piaci vonalának további erősítéséről.

A tárgyaló felek, Inzsel Ottó és Dr. Sztranyák József a VOSZ KMRSz társelnökei, valamint és Boros Ferenc a Külpiaci Hídfőállás Egyesület képviselője leszögezték, hogy mindkét szervezet elkötelezett a kis- és közepes vállalkozások FÁK piaci jelenlétének növelésében, nemzetközi kereskedelmi és befektetési tevékenységük élénkítésében.
A Külpiaci Hídfőállás Egyesület vezetője tájékoztatta partnereit a FÁK piacok jelenlegi globális helyzetéről, az ottani vállalkozók magyar üzleti kapcsolatok iránti növekvő érdeklődéséről. Hangsúlyozta, hogy az orosz piac továbbra is meghatározó lehet a magyar vállalkozók számára, de a többi utódállam jelenlegi helyzete is hatalmas esélyt jelent, hiszen a nehéz helyzetben kiépített kapcsolatok az idő próbáját kiállva sokkal gyümölcsözőbbek lesznek, mint azok, melyeket konszolidált gazdasági körülmények között alakítanak ki.

A FÁK államok jelentős részében a nemzeti valuta jelentős mértékben devalválódott, így az ottani vállalkozások export törekvései a korábbi évekhez képest nagymértékben felerősödtek. Szintén megnőtt a külföldi, így a magyar vállalkozók befektetései iránti igény.

A VOSZ KMRSz vezetői hangsúlyozták, hogy a tagvállalkozásaik rengeteg innovatív termékkel, kulcsra kész megoldásokkal és helyenként akár befektethető tőkével is érdekeltek a FÁK piacuk kiépítésében és megszilárdításában. Maximálisan egyetértenek a Placdarm Egyesület filozófiájával, amely szerint az idegen piacra kijutást és az ottani terjeszkedést célszerű olyan helyi partnerekkel közösen megvalósítani, akiknek vérükben van az adott ország üzletembereinek mentalitása, tisztában vannak a lehetőségekkel és a gyakorlatban is „otthon vannak” az adott piacon.

A tárgyaló felek megállapodtak abban, hogy haladéktalanul megkezdik a VOSz KMRSz virtuális  delegációjának összeállítását. A VOSz KMRSz jelentkező tagvállalkozások közül bizottságilag  kiválasztják az adott FÁK piacon legjobb eséllyel indulókat. A virtuális delegációba  bekerülő vállalkozások prezentációs  anyagainak orosz nyelvre adoptálását térítésmentesen  az üzleti  delegáció szervezői végzik és helyezik el az erre a célra létrehozott  www.placdarm.biz  honlapon. A honlap alapján a delegáció tagjainak ajánlatáról  Placdarm Egyesület FÁK piacain meghatározó marketing erővel rendelkező helyi partnerei informálják az adott piac vállalkozóit.

A tárgyaló felek megállapodtak abban is, hogy a viszonosság elve alapján a virtuális delegációk szervezésében résztvevő külföldi partnerek delegációit hasonló módon mutatják be a magyar vállalkozások felé.

Egyetértettek abban is, hogy a felsoroltakon kívül is kihasználnak minden olyan lehetőséget, amely elősegíti  a KKV-k FÁK piaci tevékenységének kialakítását és külpiaci pozícióik erősítését. E közben kiemelték, hogy a produktív együttműködést csakis gyakorlati és nagyon operatív formában tudják elképzelni.

EGYÜTTMŰKÖDÉS A BELORUSZ JOGI SZEMÉLYISÉGŰ  VÁLLALKOZÁSOKAT SZÖVETSÉGBE TÖMÖRÍTŐ „VÁLLAKÓZÁSOK KÖZTÁRSASÁGI KONFÖDERÁCIÓJA”  VKK ÉS A  “PLACDARM” EGYESÜLET KÖZÖTT

A Belorusz Köztársaság legnagyobb vállalkozói egyesülete, a jogi személyiségű belorusz  vállalkozásokat szövetségbe tömörítő „Vállakózások Köztársasági Konföderációja”  VKK (REPUBLICAN CONFEDERATION OF ENTREPRENEURSHIP) amely 28 regionális és szakmai egyesületet, 8 vállalkozás támogató központot , 5 alapítványt, 4 tudományos intézetet,   6 klubot és egyéb társadalmi egyesülést, valamint nagyszámú vállalkozást tömörít, valamint a kis-, közepes- és nagyvállalkozások nemzetközi gazdasági kapcsolatainak építését segítő  „Placdarm” Külkereskedelmi Hídfőállás  Egyesület vezetői,  Karjágin Nyikoláj Vlagyoimorovics a VKK Legfelsőbb Koordinációs Tanácsának Elnöke  és Boros Ferenc a „Placdarm” Egyesület elnöke 2015. október 20-án aláírták a két szervezet közötti együttműködésről szóló megállapodást.

A megállapodás a fő hangsúlyt arra helyezi, hogy a felek elősegítik a másik partnerszervezet tagjainak illetve ajánlott vállalkozásainak  piacra jutását, vagy éppen piaci terjeszkedését saját országok területén történő  terjeszkedését.

Ez nagy lehetőséget biztosít mind a belorusz, mind a magyar vállalkozások számára, hiszen külpiaci pozíciószerzésük során egy belső, a belorusz, vagy éppen magyar helyi viszonyokat jól ismerő, a vállalkozási szférában és a kormányzati szerveknél nagy kapcsolati tőkével rendelkező társadalmi szervezet támogatását tudhatják maguk mögött. Ez nem csak a piacépítés hatékonyságát, de gazdaságosságát és befektetésigényét is kedvezően befolyásolja.

Belorusz Nemzetközi Kiállítások 2016-ban. 

Belorusz Köztársaság Magyarországi Nagykövetségének Kereskedelmi Tanácsosa Vadim Pakhomchik úr megküldte társaságunk számára 2016-ban Belorusz Köztársaságban megrendezendő legfontosabb Nemzetközi Kiállítások listáját.

A magyar vállalkozások számára a kiállításokon történő részvétel kifejezetten előnyös lehet, hiszen egy sikeres üzletkötés révén nem csak a belorusz piacon, hanem a Vámunió más országainak piacain is megvetheti lábát.

Lista_ang

2015. szeptember 10-én „Magyar-kazah gazdasági fórumot” tartott  a  MKIK Magyar-Kazah Tagozata

Varga Mihály  nemzetgazdasági miniszter, a Magyar – Kazah Gazdasági Együttműködési Kormányközi Bizottság elnöke és Parragh László a MKIK elnöke, valamint Rusmetov Nurbakh Kazahsztán Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövete részvételével magyar-kazah gazdasági fórummal egészült ki a MKIK Magyar-Kazah tagozat éves közgyűlése.

A meghívottak kiemelték a magyar – kazah gazdasági együttműködés stratégiai jelentőségét, valamint felhívták a magyar vállalkozók figyelmét arra, hogy a két ország közötti kereskedelmi forgalom jelentős mértékben csökkent, ezért a kazah fél kiemelten fontosnak tartja a vállalkozók aktív részvételét az együttműködés intenzitásának és hatékonyságának növelésére.

Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter hangsúlyozta, hogy a gazdaságpolitikai akadályok a két ország közötti gazdasági együttműködés terén az utóbbi évek kitartó munkájának, a keleti nyitás politikájának köszönhetően le lettek bontva, ráadásul  a magyar vállalkozók vízum nélkül utazhatnak 15 napi  tartózkodási időre Kazahsztánba. A kormányzat minden lehetséges támogatást megad a magyar vállalkozások kazahsztáni piaci jelenlétének növeléséhez, így a labda a magyar cégeknél van, hogy előremutató fejlesztésekkel és perspektivikus termékekkel  jelenjenek meg ezen a nagy és fizetőképes piacon.

A fórumon a „Placdarm” Külpiaci Hídfőállás Egyesületet Boros Ferenc, a FÁK Üzleti Klubot Gyabronka Tibor elnök  képviselte.

 

Varsó és Prága után Budapesten is megrendezték az „Ukrajna csak üzlet” 2015 Találkozót.

A rendezvény értékét és különlegességét nem csak a rendkívüli aktualitás biztosította, de a helyszín és a meghívottak körének szakmai ismeretei és tájékozottsága is hozzájárult az ukrajnai befektetések és kereskedelmi együttműködés lehetőségeit feltáró eszmecsere sikeréhez.

A találkozón meghívott vendégek voltak a „Placdarm” Külpiaci Hídfőállás Egyesület és a VOSz KMRSz vezető képviselői is.

Részletek
Prezentácio_ang

A magyar vállalkozásokkal való együttműködés kialakítása érdekében az idén már a negyedik üzleti delegáció érkezett Oroszországból.

2015.05.12-én az Oroszországi Föderáció Magyarországi Kereskedelmi Képviselete adott otthont a hazánkba látogatott Lipeck megyei üzleti delegáció , valamint a régió iránt érdeklődő magyar vállalkozások és szervezetek képviselői közötti találkozónak.
Az orosz delegáció vezetője, Vjacseszlav Scseglevátih Lipeck Megye kormányzójának helyettese prezentációjában bemutatta, hogy a szankció ellenére is a helyi kormányzat kezdeményezésére létrejött különleges gazdasági övezetekben nagyszerű beruházási lehetőségek várják a magyar vállalkozásokat.
A tárgyalásokon 1-1 fővel képviseltette magát a „Placdarm” Külpiaci Hídfőállás Egyesület és a FÁK Üzleti Klub is. A közvetlen tárgyalások során mindkét szervezet, saját szervezetének és kompetenciájának bemutatása mellett felajánlotta az orosz partnerek számára a két ország kis és közepes vállalkozásai közötti üzleti kapcsolatok kialakításában és fejlesztésében való közreműködését.

Meredeken emelkedik a magyar vállalkozások érdeklődése a FÁK piacok iránt

Hatalmas volt a FÁK Üzleti Klub által szervezett FÁK Piaci ismeretek és lehetőségek témakörben megtartott nyílt klubnap iránti érdeklődés. A 60 fősre tervezett rendezvényteremben több mint 70 résztvevő számára hangzottak el biztató és útmutató tanácsok arra vonatkozóan, hová, hogyan és milyen biztosítékok mellett lehet szállítani, befektetni.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium részéről jelenlévő dr. Szabó László miniszterhelyettes, parlamenti államtitkár előadásában hangsúlyozta, hogy az állami vezetés számára igen fontos a munkahelyteremtő külkereskedelem fejlesztése. Ebben a vonatkozásban is kiemelt szerepet szánnak a munkaerő jelentős, mint egy ¾ részét foglalkoztató, de export volumenét tekintve a kiszállított áruk és szolgáltatások értékének mindössze negyedét produkáló KKV-k külpiacra segítésének. Kiemelten nagy érdeklődést tapasztalt a magyar kis és közepes vállalkozásokkal való együttműködés iránt az orosz, ukrán, belorusz, kazah, grúz, moldáviai, türkmén, azeri, tadzsik és örmény vezetők részéről.

A továbbiakban a résztvevők a Generali Providencia Zrt. szakembereitől tájékoztatást kaptak a külpiacra jutó vállalkozások számára ajánlatos biztosítási megoldásokról ,valamint arról, milyen lehetőségeket vehetnek igénybe az érintettek a pénzügyi biztosíték bank garancia helyett vagy mellett.

Ezt követően RegioCompass Tanácsadó Kft. ügyvezetője adott rövid tájékoztatást a vállalkozásoknak számára 2015-2020 időszakban igénybe vehető EU forrásokról.

Programon kívül Gyabronka Tibor a FÁK Üzleti Klub elnöke tájékoztatta a jelenlévőket a Klub előtt álló feladatokról és rendezvényekről, valamint a Klub és a „Placdarm” Külpiaci Hídfőállás Egyesület között létrejött együttműködésről. Ezt követően Boros Ferenc néhány szóban vázolta azokat a KKV-k részére akár ingyenesen is elérhető a FÁK régióra kialakított innovatív export-, vagy éppen import fejlesztési, piacépítési megoldásokat, amelyek a két szervezet együttműködésnek is köszönhetően a továbbiakban még hatékonyabbak és lesznek.

VOSZ Közép-magyarországi Regionális Szervezete és a „Placdarm” Külpiaci Hídfőállás egyesület vezetőinek megállapodása

2015. május 4-én a VOSZ Közép-magyarországi Regionális Szervezete és a „Placdarm” Külpiaci Hídfőállás egyesület vezetőinek találkozóján megállapodás született a két szervezet közötti információs együttműködés terén.
A tárgyaló felek, Inzsel Ottó a VOSZ KMRSz társelnöke és Boros Ferenc a Külpiaci Hídfőállás Egyesület képviselője leszögezték, hogy mindkét szervezet elkötelezett a kis- és közepes vállalkozások külföldi piaci jelenlétének növelésében, valamint a nemzetközi kereskedelmi és befektetési tevékenységük élénkítésében.
A Külpiaci Hídfőállás Egyesület számos ország kereskedelmi képviseletének és nem kevés partner szervezet közreműködésével, támogatásával a Szovjetunió utódállamaiban működő vállalkozások – és a más államokban élő, de orosz nyelven kommunikáló üzletemberek – valamint a magyar kis- és közepes vállalkozások közötti üzleti kapcsolatfelvétel és a külpiaci jelenlét erősítésén dolgozik.
Ennek során a célrégiókban a helyi, orosz nyelven kommunikáló üzletemberek által az új ötletek, üzleti és befektetési lehetőségek, valamint üzleti partnerek megismerésére használt kommunikációs eszközöket és szervezeti információs csatornákat működtetett, vesz igénybe.
A VOSz KMRSz-el történt Megállapodásnak megfelelően a Külpiaci Hídfőállás Egyesület vállalja, hogy VOSZ KMRSZ tagvállalkozásainak térítésmentesen lehetőséget biztosít arra, hogy bemutatkozó, figyelemfelkeltő, rövid szöveges és képekkel illusztrált ajánlataikat a Külpiaci Hídfőállás Egyesület lehetőségei kihasználva, térítésmentesen, juttathassák el az érdekelté tehető külföldi vállalkozások vezetőihez. Az ajánlatok nyíltak és közvetlenül az ajánlattevő magyar vállalkozás elérhetőségeit tartalmazzák.
A VOSz KMRSz társelnöke felajánlotta, hogy tagjai innovatív ajánlatairól, valamint a kis- és közepes vállalkozások külpiaci megjelenését érintő, minden egyéb, fontosnak ítélt eseményről tájékoztatja a Külpiaci Hídfőállás Egyesületet.
Inzsel Ottó úr ugyan csak célszerűnek tartja, ha a Külpiaci Hídfőállás Egyesülethez a FÁK országokból érkezett és magyar nyelvre lefordított kereskedelmi ajánlatokat és befektetési lehetőségeket a VOSz KMRSz „Heti hírlevelében” megjelenítik.
A tárgyaló felek megállapodtak abban is, hogy a felsoroltakon kívül is kihasználnak minden olyan lehetőséget, amely a KKV-k külpiaci tevékenységének kialakításában és külpiaci pozícióiknak erősítésében. E közben kiemelték, hogy a produktív együttműködést csakis gyakorlati és nagyon operatív formában tudják elképzelni.

Orosz-FÁK-országok Üzleti Fórum – orosz-belorusz-kazah vámunió előnyei

2015. május 21-én csütörtökön 10.00−16.00 között Budapesten a BKIK Székház, I. ker. Krisztina körút 99. alatt a Piac és Profit szervezésében Orosz – FÁK-országok Üzleti Fórumon tájékoztatják a FÁK régióban rejlő üzleti lehetőségek, valamint a lehetőségek üzletté konvertálásának módjai és keretei iránt érdeklődő vállalkozások vezetőit. A Fórum – Konferencia témája az orosz-belorusz-kazah vámunió előnyei. A Fórumon résztvevőkkel meghívott előadóként a régióval folytatott kereskedelem gyakorlati fogásainak kiváló ismerője, a FÁK Üzleti Klub Elnöke is megosztja ismereteit és tapasztalatát.
A délutáni fórumon kötetlen beszélgetés formájában kaphatunk hasznos tanácsokat és útmutatásokat az előadóktól. A „Placdarm” Külpiaci Hídfőállás Egyesületet a Fórumon Boros Ferenc képviseli, akivel a FÁK régió piacaira kijutni szándékozó vállalkozások vezetői megbeszélhetik, miként és milyen térítésmentes marketing eszközöket vehetnek igénybe céljaik elérése érdekében.

Részletek

Oroszország legnagyobb olaj- és gáztermelő régiójának üzleti képviselői mutatkoztak be a magyar vállalkozásoknak

Az Orosz Kulturális Központ épületében 2015. 04. 27-én megtartott üzletember találkozót az Oroszországi Föderáció Kereskedelmi Képviselete szervezte. A külföldi vendégek a Hanti – Manysi – Yugra autonóm körzet kis- és közepes vállalkozásainak vezetői, valamint a KKV-k külgazdasági tevékenységét elősegítő állami és társadalmi szervezetek képviselői voltak.

Подробно

FÁK Piaci ismeretek és lehetőségek Meghívó

A volt szovjet tagállamok vállalkozásaival folytatandó üzleti tevékenység iránt érdeklődők számára hasznos információkat és ötleteket nyújtó rendezvényt tart 2015. május 6-án, szerdán 14.00 órakor az ezzel a régióval való üzleti együttműködés elkötelezett szakértő támogatója a FÁK Üzleti Klub. A Klub elnöksége ezúton meghív minden érdeklődőt az említett időpontban a Hotel Benczúr 1068 Budapest, Benczúr u. 35. alatt tartandó Klubnapjára. A rendezvényen való részvétel a jelentkezési lapot az abban megjelölt időpontig megküldő vállalkozás/vállalkozó számára ingyenes.
A Klubnap témái:
1. Kormányzati tervek a külgazdaságban – lehetőségek a FÁK relációban
Előadó: dr. Szabó László miniszterhelyettes, parlamenti államtitkár, Külgazdasági és Külügyminisztérium
2. Biztosítási megoldások külpiacra jutó vállalkozásoknak
Előadó: Ferencz Zoltán Generali Providencia Zrt Újbudai területi igazgató
3. Pénzügyi biztosíték bank garancia helyett vagy mellett.
Előadó: Ledniczkyné Bárány Erzsébet, Generali Providencia Zrt. Officium Generale
4. EU források 2015-2020 – vállalkozásoknak
Előadó: Jasper Miklós, a RegioCompass Tanácsadó Kft. ügyvezetője
Részvételi szándékát kérnénk, hogy a „Jelentkezési lap” kitöltésével és a kért határidőig a megadott e-mail címre továbbítva szíveskedjék jelezni.
Jelentkezés

2015. április 16.-án a FÁK Üzleti Klub Elnökségi ülésén a Klub és a Külpiaci Hídfőállás „Placdarm” Egyesület a két szervezet egymás tevékenységét támogató szoros és operatív együttműködésről állapodott meg.

2015. április 16.-án a FÁK Üzleti Klub Elnökségi ülésén a Klub elnöksége és a Külpiaci Hídfőállás „Placdarm” Egyesület a két szervezet egymás tevékenységét támogató szoros együttműködésről állapodott meg.
A főbb együttműködési irányok:
• Az aktuális FÁK üzleti ajánlatok és lehetőségekről szóló információ eljuttatása az érdekelt vállalkozások számára, információ megosztás
• A szervezetek által kitűzött projectek megvalósításának közös menedzselése
• A két nonprofit szervezet marketing tevékenységének összehangolása és optimalizálása
• Közös fellépés a tagság és a képviselt vállalkozási kör érdekeinek   védelmében
A megállapodást követően a „Placdarm” Egyesület a FÁK Üzleti Klub által ajánlott vállalkozások orosznyelvű üzleti ajánlatait saját – a célrégióra szakosodott információs rendszerén keresztül – díjmentesen juttatja az orosz nyelven kommunikáló külföldi üzletemberekhez.
FÁK ÜZLETI KLUB

2015. ÁPRILIS 15-16. KÖZÖTT ROSZTOV VÁROS ÉS ROSZTOV MEGYE ÜZLETI DELEGÁCIÓJA TARTÓZKODOTT BUDAPESTEN.

Az üzleti delegáció tagjait az alábbi témakörök iránti érdeklődés hozta hazánkba:
– partneri és kereskedői kapcsolatok,
– közös kutatásfejlesztési tevékenység az energetika területén
– közös projektek Oroszország és más országok területén
– a termelés kihelyezésé, közös vállalat létrehozása
– mezőgazdasági termelés szervezése a cég területén
– új technológiák az építőiparban, készházak
– hűtőház, melegház, zöldség- és gyümölcs feldolgozás és tárolás témákban folytattak konzultációt
folytatni az érdekelt magyar vállalkozásokkal.

2015. április 15-én 14:00 órától magyar-orosz fórumrés üzletember-találkozó keretében találkoztak a magyar-orosz kereskedelemfejlesztésben érdekelt szervek és társadalmi szervek vezetőivel. A fórumon részt vett az Oroszországi Föderáció Kereskedelmi Képviseletének vezetője Leonyid Surígin és még 3 munkatársa, a FÁK Üzleti Klub elnöke, felügyelőbizottsági elnöke, valamint ügyvezetője. A Placdarm Egyesületet Boros Ferenc képviselte.

A rendezvényen mintegy 25-30, az orosz piac iránt érdeklődő vállalkozás kapott t tájékoztatást a bilaterális gazdasági kapcsolatok alakulásáról, a Rosztov Megye területén lehetséges együttműködés fejlesztésének lehetőségeiről.

Hanti- és Manysiföld autonóm körzet üzleti delegációja látogat 2015. április 26-30 között Magyarországra

2015. április 27.-én az Orosz Kulturális Központ épületében (Cím: Budapest, VI. ker. Andrássy út 120) nagy érdeklődésre számot tartó üzletember találkozó lesz, melyen az érdeklődők nem csak tájékozódhatnak a körzet invesztíciós és gazdasági lehetőségeiről, de személyes találkozó keretében tárgyalhatnak a delegációban képviselt vállalkozások vezetőivel is. A rendezvény 10.00-kor kezdődik és előreláthatólag 13.00-ig tart.
A részvételhez kérjük töltse ki a jelentkezés gomb alatt található jelentkezési lapot és küldje meg a rustrade@rustrade.hu címre. Egyéb információkért forduljon a +36 1 311 60 70 telefonszámon a kereskedelmi képviselet szakembereihez.
Jelentkezés
Delegáció[button size=”small” style=”color”

MAGYAR VÁLLALKOZÓK NAGY ÉRDEKLŐDÉSE KÍSÉRTE A VORONYEZSI ÜZLETI SZFÉRA BUDAPESTI BEMUTATKOZÁSÁT

2015. március 23.-án jelentős magyar vállalkozói részvétel mellett zajlott a Voronyezsi Terület gazdasági- és üzleti szférájának, valamint az üzletemberekből álló delegáció tagjainak bemutatkozása. A rendezvényen a magyar résztvevők nagy számban éltek a lehetőséggel, hogy az orosz üzletemberekkel közvetlenül tárgyaljanak és keressék a beruházás és a kereskedelem terén nagy lehetőségekkel kecsegtető kapcsolódási pontokat.

RÉSZLETEKRÉSZLETEK

Odessába várják a magyar vállalkozókat és befektetőket

Az Ukrán Külügyminisztérium, az Ukrán Ipari és Kereskedelmi Kamara, az Ukrán Állami Külkereskedelmi Információs Iroda, és a „MediaKompasz Ukrajna” Információs és reklámügynökség 2015. május 26-27-én Odessában nagyszabású ”Ukrajna és a világ, új párbeszéd” elnevezésű nemzetközi üzleti fórumot rendez, melyre meghívják a magyar vállalkozások vezetőit.

RÉSZLETEKRÉSZLETEK

VORONYEZSI ÜZLETi szféra képviselői érkeznek Budapestre. Számtalan lehetőséggel várják az érdeklődő magyar vállalkozások vezetőit

Az Oroszországi Föderáció Budapesti Kereskedelmi Képviselete és a Budapesti  Orosz Kulturális és Tudományos Központ 2015. március 23.-án  a magyar vállalkozók részére rendezvényt szervez  a Voronyezsi Terület gazdasági- és üzleti szférájának, valamint az üzletemberekből álló delegáció tagjainak  bemutatására. A rendezvényen a magyar résztvevők számára lehetőség nyílik az orosz üzletemberekkel való közvetlen kapcsolatfelvételre, tárgyalásra.

RÉSZLETEKRÉSZLETEK

A PLACDARM EGYESÜLET A KAZAH VÁLLALKOZÁSOK EXPORT TÖREKVÉSEIT IS TÁMOGATJA

Kair Karabayev a Kazah Köztársaság Nagykövetségének politikai és kereskedelmi kérdésekkel foglalkozó tanácsosa a Kazah külügyminiszter magyarországi látogatásának napján hivatalában fogadta a Placdarm Egyesület elnökét.

A tárgyaló felek úgy értékelték, hogy a kazah és magyar vállalkozói oldalról tapasztalható igény a két ország relációjában történő kereskedelmi és beruházási lehetőségek megismerése és egyeztetése iránt egyre jobban nő.
Karabayev úr felvázolta azokat a kapcsolódási pontokat, amelyek a magyar vállalkozások számára jó lehetőséget biztosítanak Kazahsztánba irányuló export tevékenységük kialakítására. E mellett számos lehetőséget lát a beruházási kedv élénkítésére. Kitért a 2017-ben Kazahsztánban megvalósítandó World Expo vonatkozásaira is. A kiállítás alaptémája a megújuló energia források, kiemelt szerepet kap. Kazahsztán ugyan nagyon gazdag szénhidrogén energiában, de az ország vezetése a jövő nemzedékeknek átadandó környezet védelmében, előrelátóan, gondoskodni szándékozik a zöld energia felhasználási arányának drasztikus növeléséről. Ezen a területen is sok lehetőség áll nyitva a magyar kis- és közepes vállalkozások előtt.
Az egyesület rövid bemutatását követően Boros Ferenc egyesületi elnök tájékoztatta Karabayev urat arról, hogy a Placdarm Egyesület örömmel veszi a képviselet támogatását a magyar vállalkozások piacra segítése terén. Kifejtette, hogy az egyesület az alapítási céljainak megfelelően igyekszik hozzájárulni ahhoz, hogy a kazah vállalkozások részére olyan fórumokat biztosítson, hogy azok marketing vonatkozásban magas szinten, de roppant költséghatékonyan meg tudják mutatni magukat és versenyképes kínálatukat a magyar kis- és nagyfogyasztóknak.
A felek megállapodtak abban, hogy a rendelkezésükre álló eszközök optimális kihasználásával hathatós támogatást nyújtanak a kazah és magyar KKV-k számára az export- és import lehetőségek széleskörű feltárása és hatékony piacépítés terén.

Belorusz kapcsolatfelvétel

A Placdarm Egyesület képviseletében Boros Ferenc egyesületi elnök követségi munkahelyén meglátogatta a Belorusz Köztársaság Nagykövetségének Gazdasági és Kereskedelmi Tanácsosát Pjotr Shulga urat. A megbeszélés során  áttekintették miként támogathatnák a két szervezet együttműködése révén a KKV-k  külpiacra jutási kezdeményezéseit.

Pjotr Shulga úr hangsúlyozta, hogy a két ország kis- és közepes vállalkozásai közötti együttműködésével kapcsolatos kérdéseknek jelen gazdasági környezetben különös aktualitása van.

A belorusz vállalkozások a magyar piacot mind export, mind import szempontjából rendkívül perspektivikusnak tartják. Ennek prezentálására Pjotr Shulga úr néhány belorusz vállalat magyar cégek számára összeállított ajánlatát át is nyújtotta az egyesület képviselőjének.  Boros Ferenc egyesületi elnök viszonzásul megígérte, hogy a ezek az információk a Placdarm egyesület információs csatornáin keresztül   a magyar KKV-k  széles körébe el fognak jutni.

A felek megállapodtak abban, hogy a rendelkezésükre álló eszközök optimális kihasználásával, valamint a rendszeres információcserében rejlő lehetőségek kiaknázásával igyekeznek elérni, hogy hathatós támogatást nyújtsanak a belorusz és magyar KKV-k számára az export- és import lehetőségek feltárása és megragadása, valamint a piacépítés terén.

Az Ukrajna Magyarországi Nagykövetségének Gazdasági kérdésekben illetékes I. o. Titkára a támogatja a Placdarm Egyesülés törekvéseit az ukrán és magyar vállalkozások export lehetőségeinek bővítése terén

Az Egyesület elnökének az Ukrán Nagykövetségen tett látogatása során Aleksandrov Serhii úr számára vázolta az Egyesület fő stratégiai céljait, valamint azokat a rendelkezésre álló, valamint a későbbiek során kialakítandó eszközöket. Elmondta, hogy olyan közös fórumok megtalálásán, vagy kialakításán dolgoznak amelyek révén országaink kis- és közepes vállalkozásai megfelelő mennyiségű, friss és ellenőrzött forrásokból származó konkrét kereskedelmi együttműködést kezdeményező információkhoz juthatnak
A tárgyaló felek úgy értékelték, hogy az ukrán és magyar vállalkozói oldalról tapasztalható igény a két ország relációjában történő kereskedelmi és beruházási lehetőségek megismerése és egyeztetése iránt egyre jobban nő.
Az ukrán kereskedelmi diplomata, Aleksandrov Serhii úr ígéretet tett arra, hogy a részéről elérhető csatornák aktivizálásával mindenben igyekszik a Placdarm Egyesület célkitűzéseinek elérését támogatni. Meglátása szerint a siker egyik sarkalatos pontja a két szervezet közötti aktív információs együttműködés, amely a két ország kis- és középvállalkozói szférája számára nyílt és korrekt módon feltárja a kereskedelem és a beruházás terén jelentkező lehetőségeket.
A találkozó végeztével a felek megállapodtak abban, hogy a rendelkezésükre álló eszközök optimális kihasználásával hathatós támogatást nyújtanak az ukrán és magyar KKV-k számára az export- és import, valamint a befektetési lehetőségek feltárása és hatékony piacépítés terén.